เสวนาทางวิชาการ “รุกจีนตะวันตก: ตลาดใหญ่ไทยต้องรู้”
สำนักงานผู้แทนการค้าไทย ร่วมกับ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทยจีน สภาวิจัยแห่งชาติ จัดเสวนาทางวิชาการ “รุกจีนตะวันตก: ตลาดใหญ่ไทยต้องรู้” ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ห้องประชุมสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สภาวิจัยแห่งชาติ
VDO งานสัมมนา อนาคตแห่งทศวรรษ : เอเชีย ช่วงบ่าย
VDO งานสัมมนา อนาคตแห่งทศวรรษ : เอเชีย ช่วงบ่าย
VDO งานสัมมนา อนาคตแห่งทศวรรษ : เอเชีย ช่วงเช้า
VDO งานสัมมนา อนาคตแห่งทศวรรษ : เอเชีย ช่วงเช้า
บทสรุปอนาคตแห่งทศวรรษ : เอเชีย
ดาวน์โหลดเอกสารจากงานสัมมนา อนาคตแห่งทศวรรษ : เอเชีย
ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทยจีน จัดงาน Next Decade : ASIA
นายแบงก์-นักเศรษฐศาสตร์ มั่นใจเอเชียมีบทบาทกระตุ้นเศรษฐกิจโลกแทนยุโรป-สหรัฐ หลังจากเผชิญกับวิกฤติยาวนาน ชี้จีนมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก
รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น (NRCT-CASS)
รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย - จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2556

Pages