พลาดไม่ได้ สัมมนา "อนาคตแห่งทศวรรษ: เอเชีย" 29 ตค. 55
นักเศรษฐศาสตร์จาก World Bank, IMF, ธนาคารจีน และธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมโชว์วิสัยทัศน์ พร้อมฟังการเจาะลึกกลยุทธ์การขับเคลื่อนธุรกิจในเอเชียของนักธุรกิจชั้นนำ ดำเนินรายการโดยคุณสุทธิชัย หยุ่น
งานสัมมนายุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 1
ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน แห่ง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(ว.ช.) ร่วมกับสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน และ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดงานสัมมนายุทธศาสตร์ไทย-จีน

Pages