บทสรุปอนาคตแห่งทศวรรษ : เอเชีย
ดาวน์โหลดเอกสารจากงานสัมมนา อนาคตแห่งทศวรรษ : เอเชีย
ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทยจีน จัดงาน Next Decade : ASIA
นายแบงก์-นักเศรษฐศาสตร์ มั่นใจเอเชียมีบทบาทกระตุ้นเศรษฐกิจโลกแทนยุโรป-สหรัฐ หลังจากเผชิญกับวิกฤติยาวนาน ชี้จีนมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก
รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น (NRCT-CASS)
รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย - จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2556
พลาดไม่ได้ สัมมนา "อนาคตแห่งทศวรรษ: เอเชีย" 29 ตค. 55
นักเศรษฐศาสตร์จาก World Bank, IMF, ธนาคารจีน และธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมโชว์วิสัยทัศน์ พร้อมฟังการเจาะลึกกลยุทธ์การขับเคลื่อนธุรกิจในเอเชียของนักธุรกิจชั้นนำ ดำเนินรายการโดยคุณสุทธิชัย หยุ่น
งานสัมมนายุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 1
ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน แห่ง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(ว.ช.) ร่วมกับสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน และ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดงานสัมมนายุทธศาสตร์ไทย-จีน

Pages