การประชุมการพัฒนาพื้นที่ชายแดนของจีน (Forum of Frontier Development China 2018)
รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการกิจการชนชาติของประเทศจีน ณ มหาวิทยาลัยชนชาติ (Minzu University of China) ณ กรุงปักกิ่ง

Pages