การประชุมการพัฒนาพื้นที่ชายแดนของจีน (Forum of Frontier Development China 2018)
รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการกิจการชนชาติของประเทศจีน ณ มหาวิทยาลัยชนชาติ (Minzu University of China) ณ กรุงปักกิ่ง
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีนเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ GMS-Thailand E-commerce Economic Corridor
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ได้รับเชิญเข้าร่วมงานประชุมในครั้งนี้ และได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน พร้อมทั้งได้ร่วมการเสวนาในหัวข้อ “นโยบายส่งเสริมการค้าระบบพาณิชย์อิเลกทรอนิกส์ E-Commerce”

Pages