การประชุม CPPCC ๓ มี.ค.๖๐
พิธีเปิดการประชุม CPPCC วันที่ ๓ มี.ค.๖๐ ณ มหาศาลาประชาคม กรุงปักกิ่ง
สัมมนาวิชาการจีนศึกษาครั้งที่ 7 "Sino-ASEAN Relations under One Belt One Road Policy"
สัมมนาวิชาการจีนศึกษา ภายใต้หัวข้อ “Sino-ASEAN Relations under One Belt One Road Policy” เสวนาโดย รศ.ดร. อักษรศรี พานิชสาส์น และ Prof.Dr.Zhu Zhenming 9 ม.ค. 2560 ณ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
"การเข้าร่วมประชุมวิชาการระหว่างประเทศ"
ผอ.ศูนย์ฯ ไทย-จีน แห่ง วช. ได้รับเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ The 9th China-ASEAN Think Tank Strategic Dialogue Forum (2016) เมื่อวันที่ 7-9 กันยายน 2559 ณ นครหนานหนิง ประเทศจีน
งานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 5
The Fifth Thai-Chinese Strategic Research Seminar ภายใต้หัวข้อเรื่อง “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย-จีน : ปัจจุบันสู่อนาคต” หรือ “泰中战略伙伴 : 从今走向未来” (Thailand-China Strategic Partnership : Present to Future)

Pages