การเข้าร่วมประชุมวิชาการในต่างประเทศ “The 4th Nobel Economists Summit of China”
ผอ.ศูนย์ไทย-จีน แห่ง วช. ได้รับเชิญจากรัฐบาลจีนเข้าร่วมประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงาน “The 4th Nobel Economists Summit of China” วันที่ 25 มิถุนายน 2559 ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน
การประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหารจากเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ผอ.ศูนย์ไทย-จีน แห่ง วช. ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมหารือในประเด็นเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย
“กำหนดส่งบทความทางวิชาการภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 5”
โดยผู้ที่สนใจสามารถจัดส่งบทคัดย่อ (Abstract) ภายใต้หัวข้อที่กำหนดพร้อมแบบฟอร์มการนำส่งผลงานมาที่ thaichinesecenter@gmail.com
การให้สัมภาษณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสำนักข่าว NHK (Nippon Hoso Kyokai)
ผอ.ศูนย์ฯ ไทย-จีน (วช.) ให้สัมภาษณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสำนักข่าว NHK (Nippon Hoso Kyokai) ประเด็น “ความร่วมมือรถไฟไทย-จีน”
การขอสัมภาษณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในประเด็น “รถไฟไทย-จีน”
ผอ.ศูนย์ฯ ไทย-จีน (วช.) และทีมงานในเครือเนชั่นนำโดยคุณเทพชัย หย่อง ได้ขอสัมภาษณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในประเด็น “รถไฟไทย-จีน”
"รถไฟหนานหนิง-ฮานอย”และบทสรุปสารคดี Iron Silk Road : เส้นทางมังกรผงาด (ตอนจบ)
"รถไฟหนานหนิง-ฮานอย”และบทสรุปสารคดี Iron Silk Road : เส้นทางมังกรผงาด (ตอนจบ) โดยคุณเทพชัย หย่อง และรศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น on air ช่อง NOW26 วันที่ 22 เม.ย. 2559 เวลา 17.30-18.00 น.

Pages