รวมบทความจากท่านอื่นๆ

ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | Vijaichina | 30/09/2017
คณะรัฐมนตรีจีนออกคำชี้แนะเกี่ยวกับการขยายและยกระดับการอุปโภคบริโภคสารสนเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของความต้องการภายในประเทศ และรองรับต่อความก้าวหน้าที่จีนกำลังจะกลายเป็นผู้นำยุค 5G
ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | Vijaichina | 21/09/2017
เมื่อปลายเดือน ส.ค.๖๐ ที่ผ่านมา จีนได้เริ่มดำเนินการขุดอุโมงค์รถไฟยาวที่สุดในประเทศ ระยะทาง ๓๔.๕ กิโลเมตร ลอดทะลุภูเขาเกาหลี่กง ในมณฑลอวิ๋นหนัน (ยูนนาน) เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟเชื่อมจีนและพม่า
ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | Vijaichina | 19/09/2017
ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | Vijaichina | 18/09/2017
ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ ก.ย.๖๐ ณ นครเซี่ยะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน

Pages