รวมบทความจากท่านอื่นๆ

ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | vijaichina | 08/07/2017
ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | vijaichina | 07/07/2017
เน้นย้ำถึงภัยคุกคามร้ายแรง ที่ระบบต่อต้านขีปนาวุธของสหรัฐฯ ในเกาหลีใต้มีต่อทั้งผลประโยชน์ของจีนและรัสเซีย
ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | vijaichina | 06/07/2017
ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | vijaichina | 05/07/2017
ธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม่ (New Development Bank) ภายใต้กลุ่ม BRICS ประกาศยุทธศาสตร์ภาพรวมในช่วง ๕ ปีข้างหน้า จะปล่อยเงินกู้ให้โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง
ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | vijaichina | 04/07/2017
การประชุมไม่เป็นทางการของการประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย”(CICA Non-Governmental Forum) ครั้งที่ ๒ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

Pages