รวมบทความจากท่านอื่นๆ

ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | Vijaichina | 24/10/2017
ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | Vijaichina | 22/10/2017
ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน แต่งตั้ง นายจาง เกาลี่ รองนายกรัฐมนตรีจีน เป็นทูตพิเศษเดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ประเทศไทย
ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | Vijaichina | 20/10/2017
ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง กล่าวว่าในที่ประชุมว่า ประเทศจีนจะช่วยผู้ประกอบการฯ ให้มีศักยภาพจีนจะมุ่งเปิดตลาดเศรษฐกิจโลกต่อไปตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ“หนึ่งแถบ หนึ่งทาง”

Pages