รวมบทความจากท่านอื่นๆ

ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | Vijaichina | 02/09/2017
หัวข้อ “คู่หุ้นส่วนที่แน่นแฟ้น เพื่ออนาคตที่รุ่งโรจน์” (Stronger Partnership for a Brighter Future) ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ ก.ย.๖๐ ณ เมืองเซี่ยะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน
ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | Vijaichina | 01/09/2017
โดยจัดการแถลงข่าวความก้าวหน้าในการจัดประชุมฯ เมื่อวันที่ ๓๐ ส.ค.๖๐ ณ กระทรวงการต่างประเทศจีน
ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | Vijaichina | 31/08/2017
หัวข้อ “คู่หุ้นส่วนที่แน่นแฟ้น เพื่ออนาคตที่รุ่งโรจน์” (Stronger Partnership for a Brighter Future) ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ ก.ย.๖๐ ณ เมืองเซี่ยะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน
ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | Vijaichina | 29/08/2017
ในหัวข้อ “คู่หุ้นส่วนที่แน่นแฟ้น เพื่ออนาคตที่รุ่งโรจน์” (Stronger Partnership for a Brighter Future) ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ ก.ย.๖๐ ณ เมืองเซี่ยะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน
ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | Vijaichina | 27/08/2017
รายงานข่าวจากซั่งไห่อิสต์ สื่อของจีน เมื่อวันที่ ๒๔ ส.ค.๖๐ ว่า ในการคัดเลือกพลเมืองเพศชายบรรจุเข้าเป็นทหารของกองทัพ PLA ในพื้นที่หนึ่ง มีผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก เนื่องจากมีสุขภาพไม่เหมาะสมกับการเป็นทหาร

Pages