รวมบทความจากท่านอื่นๆ

ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | Vijaichina | 18/12/2017
ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ ธ.ค.๖๐ที่เมืองต้าหลี่ มณฑลหยุนหนานของจีน
ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | Vijaichina | 17/12/2017
ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | Vijaichina | 16/12/2017
ในระหว่างการเยี่ยมชมและตรวจสอบโรงงานเครื่องจักรกลด้านการก่อสร้างในเมืองซูโจว มณฑลเจียงซู เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ ธ.ค.๖๐ ต่อการผลักดันอุตสาหกรรมและนวัตกรรมของจีน

Pages