ความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ ๔๐ ปี ไทย-จีน (The 40th Anniversary of China-Thailand Diplomatic Relations)

Image: