จีนชนะไวรัสCovid19 ได้อย่างไร มีอะไรที่จีนทำและไม่ทำ : Do & Don’t สัมภาษณ์ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน แห่ง วช HEAVY DOSE| ยาแรงเจ็บแต่จบ!!

Image: