ประเด็นธนาคาร AIIB และมุมมองต่อเศรษฐกิจจีนในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ไทย

Image: