สันติภาพ ความร่วมมือเป็นจิตวิญญาณของหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง #ChinaKeywords EP.4

Image: