#ครูต๋าเล่าเรื่องจีน ep.1 เมื่อยังเป็นวัยรุ่น ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงหวังที่สุดคือ

Image: